Thời sự Online Thứ sáu, 16/06/2017 17:00

Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XX)



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.




Leave your comment on this story






GALLERY

Enhancing Vietnam Tourism Image
Ninh Binh province looks to nearly double tourism revenue
International tourism fair opens in Ho Chi Minh City
Hanoi Opera House opens tours