Thời sự Online Thứ sáu, 17/05/2019 22:55

Khai mạc giải cầu lông các CLB Cúp PT-TH Ninh Bình năm 2019Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

Vietnam among world's fastest-growing tourism destinations
Ninh Binh promotes tourism on TikTok platform
Meeting discusses National Tourism Year 2020
Ninh Binh tourism says no to “Zero - dong tour”