Thời sự Online Thứ năm, 27/12/2018 15:27

Tổng kết cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018

Leave your comment on this story


GALLERY

Tam Chuc Pagoda festival opens in Ha Nam province
CNN suggests Hoi An city as Valentine destination this year
Nearly 958,000 tourists visit Ninh Binh during Tet holidays
Bai Dinh Flower garden open to visitors during Tet holiday