Thời sự Online Thứ sáu, 29/12/2017 15:15

Tổng kết Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

Automatic multi-language guide system launched at Van Mieu–Quoc Tu Giam
Quang Binh opens tours to world's 4th largest Pygmy Cave
Tourism makes development record in 2017
Ninh Binh wins world tourist honour