Thời sự Online Thứ sáu, 29/12/2017 15:15

Tổng kết Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

Vietnam welcomes over 2.86 million foreigners in two months
Ninh Binh promotes smart tourism system
Tourism booms during Lunar New Year holiday
Vietnam’s tourism strives to fulfil 2018 target