Thời sự Online Thứ sáu, 29/12/2017 15:15

Tổng kết Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

Ninh Binh welcomes over 6. 3 million visitors in 9 months
Festival to help Ninh Binh promote tourism potential
National cultural heritage to be popularized in Ninh Binh
Vietnam welcomes 11.6 million foreign tourists in nine months