Thời sự Online Thứ sáu, 10/01/2020 07:34

Tổng kết công tác báo chí và tuyên truyền năm 2019 và trao giải cuộc thi “Báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019”

Leave your comment on this story


GALLERY

Ninh Binh in aggressive preparation for National Tourism Year 2020
Da Nang tops Google list of 10 trending destinations for 2020
Ninh Binh ready for opening ceremony of National Tourism Year
Ninh Binh strives to welcome 7.78 million tourists in 2020