Thời sự Online Thứ năm, 25/04/2019 16:52

Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Leave your comment on this story


GALLERY

Vietnam among world's fastest-growing tourism destinations
Ninh Binh promotes tourism on TikTok platform
Meeting discusses National Tourism Year 2020
Ninh Binh tourism says no to “Zero - dong tour”