Thời sự Online Thứ năm, 25/04/2019 16:52

Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Leave your comment on this story


GALLERY

Various activities at Ninh Binh tourism week
Free tours offered to delegates attending UN Day of Vesak 2019
New heli tour launched in Ha Long Bay
Ninh Binh tourism week 2019 on the horizon