Thời sự Online Chủ nhật, 20/01/2019 15:15

Sôi động ngày "Chủ nhật đỏ" trên đất cố đô

Leave your comment on this story


GALLERY

Vietnam among world's fastest-growing tourism destinations
Ninh Binh promotes tourism on TikTok platform
Meeting discusses National Tourism Year 2020
Ninh Binh tourism says no to “Zero - dong tour”