Thời sự Online Thứ năm, 29/08/2019 16:02

Khai mạc triển lãm và trao thưởng tranh cổ động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Leave your comment on this story


GALLERY

Da Nang tops Google list of 10 trending destinations for 2020
Ninh Binh ready for opening ceremony of National Tourism Year
Ninh Binh strives to welcome 7.78 million tourists in 2020
Vietnam aims for 20.5 million foreign tourists in 2020