Thời sự Online Chủ nhật, 12/01/2020 17:42

Đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật đỏ năm 2020

Leave your comment on this story


GALLERY

Ninh Binh in aggressive preparation for National Tourism Year 2020
Da Nang tops Google list of 10 trending destinations for 2020
Ninh Binh ready for opening ceremony of National Tourism Year
Ninh Binh strives to welcome 7.78 million tourists in 2020