Politics - Society Thứ năm, 30/05/2019 18:10

Huyện ủy Gia Viễn sơ kết việc thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh

Chiều ngày 30/5, Huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện một số nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của tỉnh. Dự hội nghị có đại biểu các ban xây dựng đảng của Tỉnh uỷ, lãnh đạo huyện Gia Viễn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trường Giang
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trường Giang

Tại hội nghị, Huyện ủy Gia Viễn đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 2 năm thực hiện Nghị quyết 10 của Ban thường vụ Tỉnh ủy khoá XXI về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy trên địa bàn huyện đã quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; tích cực phòng chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên...

Theo đó, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở, phát huy được trí tuệ tập thể thông qua việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình có chuyển biến tích cực, việc nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong các tổ chức đảng được quan tâm.

Đối với việc Thực hiện Chỉ thị 05, điểm đáng chú ý là Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị, tập trung tháo gỡ những khó khăn, bức xúc nổi cộm...

Từ năm 2017, Thường trực Huyện ủy đã ban hành công văn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, qua đó nhiều vấn đề đã được giải đáp kịp thời.

Thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI, Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục đạt những kết quả quan trọng.

Đến nay toàn huyện đã có hơn 84% gia đình văn hoá tăng gần 4% so với năm 2014; 16/20 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới... Qua đó góp phần tích cực vào việc giữ gìn, phát triển nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, hạn chế và từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội.

Đào Duy

Leave your comment on this story


GALLERY

Vietnam launches tourism promotion on Facebook
Vietnam ranks fourth in ASEAN in international arrivals in first half of 2019: PATA
Laos, Vietnam join hands to promote tourism
Ninh Binh welcomes over 5.5 million visitors in 9 months