Thời sự Online Thứ sáu, 03/11/2017 14:33

Hội thảo xây dựng và phát triển văn hóa, con người mỗi vùng Kinh đô xưa và nay trong sáng tác VHNTBạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

Ninh Binh welcomes over 6. 3 million visitors in 9 months
Festival to help Ninh Binh promote tourism potential
National cultural heritage to be popularized in Ninh Binh
Vietnam welcomes 11.6 million foreign tourists in nine months