Thời sự Online Thứ sáu, 03/11/2017 14:33

Hội thảo xây dựng và phát triển văn hóa, con người mỗi vùng Kinh đô xưa và nay trong sáng tác VHNTBạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

Culture week to spotlight Vietnam’s natural heritages
Ninh Binh enhances environment protection for tourism sustainable development
APEC Leaders commit to developing sustainable tourism
Tourism projects worth 2.7 billion USD launched in Quang Ninh