Thời sự Online Thứ sáu, 03/11/2017 14:33

Hội thảo xây dựng và phát triển văn hóa, con người mỗi vùng Kinh đô xưa và nay trong sáng tác VHNTBạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

Ninh Binh, sleeping beauty has woken up
Hanoi to host 16th meeting of Council for Promoting Tourism in Asia
Master plan for development of Tam Chuc national tourism area approved
Visa exemption to be extended for visitors from 5 European countries