Tin tức Thứ ba, 03/04/2012 15:44

Hội nghị thảo luận, bổ sung vào đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình

Ngày 3/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, bổ sung vào đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Đinh Quốc Trị, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình; Giám đốc các sở: Nông nghiệp & PTNT, KH&ĐT, Tài Chính, Tài Nguyên môi trường, Xây Dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải; Cục thống kê tỉnh; các hội và đoàn thể trong tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Bách, Giám đốc sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo vắn tắt với hội nghị về đề án: Cơ sở pháp lý; thực trạng về nông thôn của tỉnh; nội dung của đề án; giải pháp thực hiện; tổ chức thực hiện với nhiệm vụ của các cấp, các ngành.
Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, chỉnh sửa, đóng góp bổ sung vào đề án. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Giải pháp huy động vốn, nguồn vốn, phân khai vốn, cơ chế quản lý đầu tư, lĩnh vực đầu tư cụ thể, định mức hỗ trợ…Có ý kiến cho rằng phải thống nhất thuật ngữ thôn, bản, xóm, đội; Chỉnh sửa lại số liệu cho chính sác và phù hợp…
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề án và tờ trình để gửi cho Thường trực HĐND tỉnh. Đây là chương trình lớn, khó khăn, phức tạp và lâu dài…nên việc thực hiện, không cầu toàn, mà vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giải trình một số ý kiến còn băn khoăn của các đại biểu.
Đinh Chúc 

Leave your comment on this story


GALLERY

CNN to broadcast new special program on Hanoi
World Cup 2018 fuels tourism demand from Vietnam
Ninh Binh Tourism Week 2018 opens
Ninh Binh receives 4.9 million visitors in five months