Thời sự Online Thứ năm, 14/03/2019 18:41

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trịBạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

New marine ecotourism site to take shape in Kim Son
Ninh Binh teams up with Thanh Hoa, Quang Ninh to develop tourism
Vietnam to introduce tourism in RoK in late June
Vietnam – an attractive destination for RoK tourists