Thời sự Online Thứ năm, 14/03/2019 18:41

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trịBạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

Golf tourism to attract more international visitors to Vietnam
Xuan Son National Park develops community tourism
Ninh Binh to host National Tourism Year 2020
Ninh Binh welcomes nearly 2 million visitors in first two months