Thời sự Online Thứ sáu, 14/06/2019 15:40

Hành trình đỏ hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Hoa Lư” năm 2019

Leave your comment on this story


GALLERY

Ninh Binh ensures preservation-development harmony in Trang An
Connectivity of Quang Ninh - Ninh Binh - Thanh Hoa in tourism development
Nearly 5.4 mln tourist arrivals to Ninh Binh in first half of 2019
Close to 8.5 million foreigners visit Vietnam in first half