Thời sự Online Thứ tư, 08/01/2020 20:32

Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong trường tiểu học cấp tỉnhBạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Leave your comment on this story


GALLERY

Ninh Binh in aggressive preparation for National Tourism Year 2020
Da Nang tops Google list of 10 trending destinations for 2020
Ninh Binh ready for opening ceremony of National Tourism Year
Ninh Binh strives to welcome 7.78 million tourists in 2020