Thời sự Online Thứ tư, 31/07/2019 09:03

Ấn tượng trại sáng tác điêu khắc "Về với đá" năm 2019

Leave your comment on this story


GALLERY

Vietnam among world's fastest-growing tourism destinations
Ninh Binh tourism says no to “Zero - dong tour”
Vietnamese pagodas among World’s top 20 beautiful Buddhist works
Tiktok Vietnam helps promote Ninh Binh tourism